Tổng quan

Chủ đẩu tư: Công ty Cổ phần Hưng Vượng Developer

Vị trí: Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu

Sản phẩm: 1080 condotels & Luxury Villas

Quy mô: 3.4 ha

Tổng mức đầu tư: 3,300 tỷ